KAYIHAN PALA

Özgeçmişi

Kayıhan Pala, 1964 yılında Erzincan’da doğdu. Baba adı Kemalettin, anne adı Yüksel’dir. Üç çocuklu ailenin en büyük evladıdır. Şafak Baba Pala’nın eşi, Bilgesu’nun babasıdır.

İlkokulu Elazığ, Ankara ve Keban’da; ortaokul ve liseyi Bursa’da okudu. Bursa Erkek Lisesi’nin ardından, 1988 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1993 yılında girdiği Uludağ Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü’ndeki Halk Sağlığı doktorasını 1997’de bitirdi. 1997’den emekli olarak görevden ayrıldığı 16 Mart 2023’e kadar Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı’nda çalıştı. 2000 yılında yardımcı doçent, 2004 yılında doçent ve 2010 yılında profesör unvanı aldı.

Prof. Dr. Pala, öğretim üyeliğinin yanı sıra Uludağ Üniversitesi ve Sağlık Bakanlığı Gemlik Eğitim Araştırma Bölgesi’nde Sağlık Grup Başkan Yardımcısı, Uludağ Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi,  Nilüfer Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Bölgesi Koordinatörü, Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi Müdürü ve ilki 1998, ikincisi 2007-2008 yıllarında olmak üzere iki kez Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde başhekim olarak görev yaptı.

1990 yılından bu yana birçok kez Bursa Tabip Odası’nın ve Türk Tabipleri Birliği’nin değişik kurul ve komisyonlarında çalıştı. Türk Tabipleri Birliği Büyük Kongre Delegeliği, Bursa Tabip Odası Genel Sekreterliği görevlerinde bulundu. 2010-2014 yılları arasında Bursa Tabip Odası Başkanı oldu.

Halk sağlığı ve çevre sorunları konusunda ülkemizin birçok yerinde ve yurt dışında çeşitli konferanslar verdi. 2015 Paris, 2016 Marakeş ve 2017 Bonn Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansları gibi birçok etkinliğe katıldı.

Dr. Pala iyi düzeyde İngilizce bilmektedir.